Perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (hereditäärinen fruktoosi-intoleranssi, HFI)

Lyhyesti

Perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (fruktosemia) on autosomissa resessiivisesti periytyvä sairaus, joka johtuu puutteellisesta fruktoosi-1-fosfaattialdolaasin aktiivisuudesta. Näin fruktoosi-1-fosfaattia kertyy maksaan, munuaisiin ja ohutsuoleen. Homotsygootit vastasyntyneet ovat oireettomia, kunnes saavat ravinnossa fruktoosia eli hedelmäsokeria, normaalisti vieroituksen yhteydessä. Tuolloin ilmaantuu mahakipuja, oksentelua ja hypoglykemiaa vauvan saatua fruktoosia tai muuta sokeria, joka metaboloidaan fruktoosi-1-fosfaatin kautta. Pitkittynyt fruktoosin saanti johtaa lopulta maksan ja/tai munuaisten vajaatoimintaan ja kuolemaan. Nämä potilaat eivät pidä mistään makeasta ruuasta. Tauti on geneettisesti heterogeeninen. Mikäli fruktoosi-intoleranssia epäillään, fruktoosi tulee poistaa ruokavaliosta. Tämä tarkoittaa kaikkia sellaisia ruokia, vauvanruokavalmisteita ja lääkeaineita, joissa on fruktoosia, sakkaroosia ja/tai sorbitolia joko luonnostaan tai lisättynä valmistusprosessin aikana. Eliminaation hyödylliset vaikutukset nähdään muutaman päivän sisällä. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/20 000. Orphanet ORPHA469

Lähde: www.terveyskirjasto.fi

Esiintyvyys maailmassa on noin 1-9 tapausta 100 000 henkilöä kohti. 

Lähde: https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet/tautiryhmät/harvinaiset-aineenvaihduntasairaudet: 9.1.2020 Pasi Nevalainen, LT, erikoislääkäri. TAYS Harvinaissairaudet

Oireet

ALDOB-geenin mutaation vuoksi aldolaasi B -entsyymistä on puute. Tämän vuoksi fruktoosia ei pystytä hajottamaan maksassa, ohutsuolessa ja munuaisissa. Seurauksena on fruktoosi-1-fosfaatin kertyminen ja siitä seuraavat elimistön sisäisen glukoosin tuotannon häiriö ja adenosiinitrifosfaatin (ATP) vaje. Fruktoosi-1-fosfaatin kertyminen on elimistölle (etenkin maksalle, munuaisille ja ohutsuolelle) myrkyllistä.​​

Reaktion vaikeus riippuu iästä ja syödyn fruktoosin määrästä. Akuutteja ensioireita voivat olla pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ja etenkin pienellä lapsella matala verensokeri ja siihen liittyvä kouristus tai tajuttomuus, tai huono kasvu rintaruokinnan loputtua. Myös hidastunut kasvu voi olla oire. Selkeänä oireena on luontainen inho makeaan. Suuri, jatkuva haitallisten sokereiden altistus etenkin suoneen annettuna voi johtaa akuuttiin maksa- ja munuaisvaurioon. Tämä voi johtaa maksansiirtoon tai menehtymiseen.

Krooninen altistus aiheuttaa maksan suurenemisen (rasvamaksa ja glykogeenin kertymä), keltaisuutta ja/tai munuaisvaurion, johon voi liittyä munuaisten kalkkeutuminen. Aikuiset diagnosoimattomat henkilöt välttävät yleensä kaikkea makeaa sisältäen myös vihannekset ja pähkinät. Heillä ei yleensä ole oireita tai ongelmia. Akuutti kriisi voi kehittyä vahingossa väärästä ruoka-aineesta, ja jos lääkkeiden apuaineissa on haitallisia sokereita. Ikääntyessä voi tarvita useita lääkkeitä, joiden yhteinen sokerialtistus voi olla liikaa. Peräruiskeet sisältävät sorbitolia. Suonensisäiset lääkeaineet sisältävät toisinaan polysorbaattia.

Lähde: https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet/tautiryhmät/harvinaiset-aineenvaihduntasairaudet: 9.1.2020 Pasi Nevalainen, LT, erikoislääkäri. TAYS Harvinaissairaudet


Hoito

Fruktoosin, myös piilolähteiden, välttäminen ruokavaliossa on tärkeää koko elämän ajan. Ravitsemusterapeutin ohjaus on hyödyllinen. Kaikkien sisäisesti määrättyjen lääkkeiden, antoreitistä riippumatta, vaikuttavat aineet ja apuaineet tulee tarkastaa huolella, etteivät ne sisällä fruktoosia, sakkaroosia, sorbitolia tai polysorbaattia. Tämä tulisi lisätä sähköisessä potilaskertomusjärjestelmässä riskitietoihin.

Folaatin ja C-vitamiinin korvaushoito on suositeltavaa (Huom. makeutusaineet ovat yleisiä näissä valmisteissa). Puhdasta glukoosia, joka on sopiva makeutusaine, saa apteekista, mutta makean aversion vuoksi harva haluaa käyttää sitäkään. Päivittäinen sokeriannos ei saa ylittää kahta grammaa.

Akuutti kriisi: kaikkien haitallisten sokerien antaminen on lopetettava välittömästi. Hoidoksi aloitetaan suonensisäinen glukoosi-infuusio hypoglykemiaan. Näillä hoidoilla kriisi korjautuu nopeasti. Maksan ja munuaisten toiminta on tarkastettava laboratoriokokeilla. Etenkin happo-emästasapainon tutkiminen verestä ja virtsasta on tärkeää, ettei kehity renaalista tubulaarista asidoosia. Mikäli kudosvaurioita ei kehity, akuutin tilan ennuste on hyvä.

Lähde: https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet/tautiryhmät/harvinaiset-aineenvaihduntasairaudet: 9.1.2020 Pasi Nevalainen, LT, erikoislääkäri. TAYS Harvinaissairaudet

Diagnosointi

Perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi on tunnistettu geneettiseksi häiriöksi ihmisillä jo vuodesta 1956 lähtien. Diagnosointimenetelminä on käytetty kliinisten oireiden lisäksi fruktoosirasitustestiä sekä maksabiopsian ottoa.  Kumpaakaan testiä ei nykyisin käytetä niiden riskien vuoksi. Rasitustesti aiheuttaa potilaalle samat akuutit oireet kuin sopimattoman ravinnon saanti, mikä voi olla henkeä uhkaavaa. Rintamaidosta vieroitettujen pienten lasten diagnosointi on ollut haastavaa. Usein diagnoosin saanti venyykin myöhemmälle iälle, jopa pitkälle aikuisuuteen. 

Lähde: http://www.bu.edu/aldolase/HFI/

Diagnoosi on yksinkertaisinta ja turvallisinta tehdä ALDOB-geenin mutaatiotutkimuksella. Hyvin harvoin, kun tauti vaikuttaa varmalta, mutta ALDOB-mutaatiota ei todeta, on tarpeen tehdä entsymiaktiivisuuden tutkimus maksan koepalasta.

Lähde: https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet/tautiryhmät/harvinaiset-aineenvaihduntasairaudet: 9.1.2020 Pasi Nevalainen, LT, erikoislääkäri. TAYS Harvinaissairaudet

Yhdistyksemme pyrkii auttamaan oikean reitin löytämisessä HFI-diagnoosin saamiseksi. Aivan ensimmäiseksi neuvomme kääntymään terveyskeskuslääkärin puoleen, ja sitä kautta saada asiaa vireille. Meihin voi olla yhteydessä yhteydenottolomakkeella oireisiin liittyvissä asioissa, sillä kovin helposti kalliiseen geenitestiin ei pääse, jos oirekuva on epäselvä. Vastaamme mahdollisimman nopeasti.

Yleistä harvinaisista aineenvaihduntasairauksista

https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet/tautiryhm%C3%A4t/harvinaiset-aineenvaihduntasairaudet/yleistietoa-harvinaisista-aineenvaihduntasairauksista

Avainsanat: Perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, Fruktosemia, Perinnöllinen fruktosemia, Fruktoosi-1-fosfaattialdolaasin puutos, ORPHA-koodi 469, MIM 229600


Harvinaismessut 28.2.2021

Lääkäri Pasi Nevalainen/Tays Harvinaissairauksien yksikkö (HarSY):

https://www.dreambroker.com/channel/f1rltzde/7cuzcq5o?quality=1080p